ISTORIA BISERICII CREȘTINE BAPTISTE MACEA, JUD. ARAD

hisotry_old-letters

Documentele istorice existente (multe au fost distruse în vremea lui Antonescu când şi bisericile au fost închise) şi mărturiile unor fraţi arată că Biserica Baptistă din Macea a luat fiinţă prin lucrarea făcută de lucrătorii din Curtici. Cel mai entuziasmat lucrător a fost dobaşul de la primărie în persoana fratelui Clepea Teodor, care a fost de fapt primul bărbat convertit din judeţul Arad. Prin el Cuvântul lui Dumnezeu a fost semănat şi a găsit pământ bun. În vara anului 1892, mai precis în ziua de Rusalii, are loc în com. Macea primul botez Nou-Testamental când sunt botezaţi primii 14 membrii. Ei au fost: Gheorghe Crişan, Ioan Crişan, Gheorghe Clepea, Ştefan Mureşan, Ioan Şimăndan, Ioan Cazan, Ioan Borlodan, Axente Pecican, Ştefan Sferdian, Dumitru Ardelean, Mihai Pantea, Gligor Pantea, Gligor Şimăndan şi Mihai Buta. Cu aceştia s-a constituit Biserica Creştină Baptistă din Macea jud. Arad. De observat un lucru foarte curios, acest grup este format numai din bărbaţi, n-a fost nici o femeie. Anul 1892 în care a luat fiinţă Biserica din Macea a fost un an deosebit pentru că în această zonă a ţării au luat fiinţă mai multe biserici, printre care putem aminti cele din: Şiclău, Otlaca, Socodor şi Nădab. Imediat după botez a fost ales predicator Gheorghe Crişan, care nu după mult timp a fost ordinat şi a devenit predicator cercual. El este cel care are să oficieze primul botez la Buteni. În anii 1900-1902 se construieşte prima casă de rugăciune, care în timp se reamenajează de mai multe ori până ajunge în forma de astăzi. De la înfiinţare până în anul 1903, biserica a cunoscut o dezvoltare numerică şi spirituală deosebită, la numărul lor s-au adăugat încă 50 de membrii. În anul 1903 din pricina unor neînţelegeri pe chestiune de conducere a bisericii, un grup de membrii au trecut la credinţa adventistă, slăbind numeric biserica, spiritual însă ea a fost însă susţinută de prezenţa şi puterea Domnului Isus, care este Capul ei şi promite: Evrei 13:5 "Nici de cum n-am să te las, cu nici un chip n-am să te părăsesc. "A şa se face că biserica creşte numeric din nou, astfel că ajunge pe parcursul anilor la un frumos număr de membri: - în anul 1922 are 100 de membrii, plus aparţinători
- în anul 1940 are 150 de membrii, plus aparţinători
- în anul 1970 are 222 de membrii, plus aparţinătoriÎn anul 1942 şi până în 1944 datorită guvernului condus de generalul Antonescu alături de celelalte biserici din România şi Biserica Baptistă din Macea a fost închisă. În această perioadă Biserica s-a menţinut prin părtăşiile ţinute în ascuns de către fraţi. În anul 1944 când s-a redeschis biserica, tânărul frate Costea Mihai a alergat din casă în casă la fraţi, adunându-i la casa de rugăciune, ca un sol al lui Dumnezeu. De atunci şi până astăzi credincioşii baptişti din Macea se bucură de acest locaş de închinăciune unde au gustat binecuvântările lui Dumnezeu la închinare.

Lucrătorii Bisericii

Bisericile Baptiste au numai două feluri de slujitori: păstori şi diaconi. Aceştia conduc lucrările spirituale şi materiale ale bisericii, după învăţătura Sfintelor Scripturi. După cum s-a putut observa, încă de la înfiinţarea bisericii a fost ales predicator fratele Crişan Gheorghe care a fost ordinat şi a devenit predicator cercual - şi astfel lucreză în bisericile: loc. Buteni, unde a ţinut primul botez când este botezat şi Teodor Sida, loc. Pecica, unde la 9 octombrie 1898 botează primii 5 credincioşi din oraşul Arad, Arad-Micălaca, Arad-Pîrneava precum şi la Şiria. După plecarea fratelui Gheorghe Crişan au fost numiţi fraţii Gheorghe Clepea şi Sferdean Ştefan ca să continue lucrarea de răspândire a Cuvântului Sfânt. Apoi de-a lungul anilor au urmat şi alţii din care amintim pe fraţii: Ardelean Dumitru, Buţurcă Iacob, Ineuan Gligor, Deiac Pavel, Ciumedean Florea, Brădean Ştefan, Sfăt Iacov, Buţurcă Gheorghe, Pecican Mihai, Buta Gheorghe. Printre păstorii care au păstorit această biserică amintim fraţii: Popa Pavel, Costea Petru, Ţeţ Gheorghe, Lăscău Petru şi Mureşan Vasile. în prezent Biserica este slujită de către fratele păstor Şurtea Gheorghe ajutat de cei doi diaconi ordinaţi, fratele Ardelean Petrică şi fratele Anghelina Traian.

Înzestrarea şi dezvoltarea materială

Încă de la început s-a pus problema construirii unui local de închinare, aşa că în anul 1900 Biserica hotărăşte construirea unui local specific pentru oficierea serviciilor de închinare. Chiar din anul 1900 începe construirea actualei clădiri. Fraţii au primit un sprijin substanţial din partea multor cetăţeni din comună, inclusiv a grofului care a şi donat terenul. În anul 1908 s-a cumpărat orga cu fluiere, tot în acea perioadă s-a construit casa parohială, iar în anul 1926 s-a construit sala de repetiţii (sobiţa). În anul 1931 s-au efectuat lucrări de reparaţii capitale la clădirea bisericii, fratele Sfăt Iacov conduce lucrările, iar fratele Ineuan Gligor în 1935 donează întreaga cantitate de material lemnos necesară. Instrumentele de suflat au fost cumpărate prin contribuţia membrilor bisericii în anul 1946. În anul 1968 se construieşte gardul care împrejmuieşte biserica şi se zugrăveşte interiorul bisericii. În anul 1974 şi până în anul 1975 se face o altă reparaţie capitală în care exteriorul bisericii este adus la forma de astăzi, îmbrăcat în ceramică de către fratele Ordodi Andrei din Pecica împreună cu cei doi fii ai dânsului şi echipa sa. În anul 1980 se reface interiorul bisericii de către fratele Raţiu, care-l pictează. Tot atunci s-au pus lambriurile şi s-au făcut băncile cu spate de jos, de către familia fratelui Mureşan Vasile. În anul 2004 datorită umezelii din pereţi se reface interiorul şi parte din exterior. În anul 2007 se schimbă geamurile şi uşile vechi cu acele actuale de termopan.

Dezvoltarea cântului în biserică

Logo

Încă de la început, din dorinţa de a cânta cât mai bine şi mai frumos spre slava lui Dumnezeu, fraţii au înfiinţat un cor care a fost instruit de către fratele Sfăt Ştefan, apoi lucrarea aceasta a fost continuată de fraţii: Buţurcă Gheorghe, Ştiubei Petru, Popovici Ioan, Buta Gheorghe, Costea Mihai, Bercea Traian, Sferdean Ştefan, Henţ Alexa, Luluşa Teofil, Luluşa Ioan şi în prezent fraţii Luluşa Cornel şi Anghelina Bogdan. Fanfara a luat fiinţă în anul 1946 şi a fost instruită de fratele Bercea Traian, care a fost adus de la Dieci special pentru această lucrare. Apoi pe la pupitru au mai urmat şi fraţii: Sferdian Ştefan, Henţ Alexa, Henţ Liviu, Luluşa Teofil şi în prezent fratele Luluşa Cornel. Biserica de-a lungul anilor a avut şi orchestră care a fost înfiinţată de fratele Bercea Traian, după o perioadă de întrerupere este reluată activitatea sub conducerea fratelui Luluşa Ioan, iar urmează o perioadă de întrerupere şi se reia activitatea sub îndrumarea fratelui Bercea Traian ajutat de fratele Anghelina Traian. în prezent orchestra nu activează. Corul bărbătesc a fost înfiinţat de către fratele Luluşa Teofil şi urmat de fratele Luluşa Cornel. În anii '80 biserica a avut un frumos cor de tineri care a fost înfiinţat de către fratele Ardelean Ştefan ajutat de fratele Henţ Liviu şi o perioadă scurtă fratele Abrudan Doru. Iar în prezent un grup de tineri laudă pe Domnul. Copii au fost de mici ajutaţi, de-a lungul anilor să crească spiritual, să înveţe din Cuvântul Domnului şi să cânte, de către: sora Anghelina Ligia, fraţii Anghelina Marius, Anghelina Bogdan, sora Ardelean Liliana, Drăgan Dorina şi în prezent sora Luluşa Dana ajutată de către Ardelean Iulia şi Tatu Raluca.

Logo

Pentru toate acestea se cuvine să spunem astăzi plini de bucurie:"Mulţumiri fie aduse Lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos...

Material adunat şi redactat de către Anghelina Traian ajutat de Anghelina Valentin

Rețele sociale

Pentru a observa îndeaproape activitatea noastră, vă rugăm să ne urmăriți pe conturile ce le avem pe cele mai populare rețele de socializare și canale de comunicare:


Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare, vă exprimaţi acordul asupra folosirii acestora.
Mai multe detalii... OK